Παίρνεις 2.400€ στο χέρι με 1 απλή αίτηση: Το άγνωστο επίδομα που δικαιούνται πολλοί αλλά το ξέρουν ελάχιστοι « Enimerosi 247

Αναγνώστες

Translate

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ


Σχόλια-Eπικοινωνία

Τις καταγγελίες, τα παράπονα, τις απόψεις σας και ότι
χιουμοριστικό έχετε να πείτε, μπορείτε να τα στείλετε στο email: enimerosi247@hotmail.com


ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024

Παίρνεις 2.400€ στο χέρι με 1 απλή αίτηση: Το άγνωστο επίδομα που δικαιούνται πολλοί αλλά το ξέρουν ελάχιστοι

στις   8:05 μ.μ.  |  Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024

 


Το επίδομα ύψους 200 ευρώ αποτελεί πληρωμή για 12 μήνες συνολικής ενίσχυσης 2.400 ευρώ προς περιορισμένους δικαιούχους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το σε αρκετούς άγνωστο  επίδομα με εισοδηματικά κριτήρια και θα έχουν την πίστωσή τους κάθε μήνα στον τραπεζικό τους λογαριασμό.Άγνωστο  2.400 ευρώ για 12 μήνες

Το συγκεκριμένο ποσό συμπληρώνει το χρηματικό ποσό της επιταγής που ανέρχεται σε 250 ευρώ και θα δοθεί πριν τα Χριστούγεννα, χωρίς να αφαιρεθεί το επίδομα ανεργίας. Ενώ παράλληλα υπάρχει επίσης ένα επίδομα ύψους 1.000 ευρώ, το οποίο μπορεί να ληφθεί από τους ανέργους ως voucher για εκπαίδευση, παρακολουθώντας μαθήματα.Η διαδικασία είναι πολύ απλή αλλά δεν είναι διαθέσιμη για όλους τους ανέργους. Εκτός από την υποβολή αίτησης με διάφορους τρόπους, απαιτούνται μόνο δύο δικαιολογητικά και κάποια βασικά στοιχεία που πρέπει να έχει στη διάθεσή του ο δικαιούχος. Το επίδομα θα διαρκεί για 12 μήνες με ποσό 200 ευρώ τον μήνα, συνολικά δηλαδή 2.400 ευρώ, και δεν μπορεί να παραταθεί.Επίδομα 200 ευρώ: Οι δικαιούχοιΤο επίδομα αφορά μακροχρόνια άνεργους από 20 έως 66 ετών, των οποίων έχει λήξει η τακτική επιδότηση και δεν πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ, ενώ προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. Δεν προσμετράται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: το επίδομα ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας, καθώς και το επίδομα μακροχρονίως ανέργου (για τυχόν χορήγηση του κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος).


Πώς κάνετε αίτηση για επίδομα 200 ευρώ κάθε μήνα


Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, εντός αποσβεστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών από τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας, τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους:Aυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους


Ηλεκτρονικά, μέσω του e-services


Advertisement


Μέσω των ΚΕΠ


Επίδομα 200 ευρώ για 12 μήνες: Τα δικαιολογητικά


Τα δύο δικαιολογητικά που πρέπει να «τρέξετε» είναι τα εξής δύο:


Αίτηση του δικαιούχου προς την Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του ή της τελευταίας επιδότησης αυτού.Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προ-προηγούμενου της άσκησης φορολογικού έτους, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, ή απλή φωτοτυπία του ως άνω εκκαθαριστικού σημειώματος, που συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1589/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτό στοιχείων ή εκτύπωση του προαναφερθέντος εκκαθαριστικού σημειώματος που χορηγείται μέσω του συστήματος TAXISNET, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσής του.


Θα χρειαστείτε επίσης μία υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (μπορείτε να τη βγάλετε εύκολα μέσω gov.gr) η οποία είναι συνημμένη στη σχετική αίτηση, όπου βεβαιώνονται τα παρακάτω:


ότι έλαβε γνώση των χρονικών διαστημάτων της υποχρεωτικής του εμφάνισης στον ΟΑΕΔ.


ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία για τους λόγους απώλειας της ιδιότητας του ανέργου εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης.


ότι έλαβε γνώση ότι μετά την άρση του λόγου αναστολής και για να συνεχιστεί η επιδότησή του, οφείλει να παρουσιαστεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία άρσης του λόγου αναστολής.


ότι υποχρεούται να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κλήση της αρμόδιας Υπηρεσίας για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του εντός της προθεσμίας που θα του ορίζει.


ότι υποχρεούται σε περίπτωση αλλαγής του τόπου κατοικίας ή διαμονής του, να το δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία.


ότι όσα δικαιολογητικά καταθέτει σε φωτοαντίγραφα είναι ακριβή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα.


Τέλος, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να έχουν:


Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κ.λ.π.)


Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα.


Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.


enimerotiko.gr

Σας άρεσε; Πατήστε...
loading...

google-site-verification: googledd843cc8cd9e15a6.html